تماس مستقیم:  

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!

در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی تاریخ رویداد مدّت رویداد ساعت سرمایه گذاری تخفیف زودهنگام حوزه آموزشی
دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۳ شهریور مدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری ۱۲ و ۱۹ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۵ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه ۱۴ و ۱۵ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۲۰ هزارتومان تا ۷ شهریور مدیریت پروژه
مجموعه کارگاه های خلاقیت و نوآوری ۱۶ و ۲۳ و ۳۰ شهریور ۲۴ ساعت در سه روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۹ شهریور مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت تجربه مشتری ۱۷ و ۱۸ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۰ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۲۰ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۱۳ شهریور مدیریت حقوقی
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۲۱ و ۲۲ شهریور ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۴ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ ۲۴ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۱۷ شهریور مدیریت کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) ۲۵ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۱۸ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری ۲۶ شهریور و ۲ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۱۹ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور ۲۷ شهریور ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۲۰ شهریور مدیریت کسب و کار
مهارت های مذاکره فروش (فروش اثر بخش در بازارهای B2B) ۳۱ شهریور و ۱ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۴ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) ۳ و ۱۰ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۲۷ اشهریور مدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP ۴، ۵، ۶، ۱۲ ۱۳، ۱۹ و ۲۰ مهر ۵۶ ساعت در هفت روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰ هزارتومان تا ۲۸ شهریور مدیریت پروژه
کارگاه ویدئو مارکتینگ ۷ و ۸ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۳۱ شهریور مدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر ۹ و ۱۶ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲ مهر مدیریت کسب و کار
دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۱ و ۱۸ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۴ مهر مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت پروژه چابک ۱۴ و ۱۵ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۷ شهریور مدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی ۱۷ مهر ۸ ساعت در یک روز ۹ نا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۱۰مهر مدیریت حقوقی
کارگاه بازاریابی در شبکه های اجتماعی ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۴ مهر مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه ۲۳ و ۳۰ مهر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۲۰ هزارتومان تا ۱۶ مهر مدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۲۴ مهر و ۱ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۵۴۰ هزارتومان تا ۲۴ مهر مدیریت حقوقی
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۲۵ مهر و ۲ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۸ مهر مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA) ۲۶ و ۲۷ مهر ۳ و ۴ آبان ۳۲ ساعت در چهار روز ۹ تا ۱۷ ۹۸۰ هزارتومان تا ۱۹ مهر مدیریت کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار ۵، ۶، ۱۲ و ۱۳ آبان ۵۶ ساعت در چهار روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰ هزارتومان تا ۲۸ مهر مدیریت کسب و کار
کارگاه پیش نمونه سازی ۷ آبان ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان ۱ آبان مدیریت کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی ۹ و ۱۰ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲ آبان مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۱۵ آبان ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۸ آبان مدیریت حقوقی
کارگاه حرفه ای متره و برآورد ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۱۳ آبان مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۲۷و۲۸ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۰ آبان مدیریت کسب و کار
کارگاه مذاکرات حقوقی ۲۲ و ۲۹ آبان ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۱۵ آبان مدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP ۲۳، ۲۴، ۲۵ آبان و ۱، ۲، ۸، ۹ آذر ۵۶ ساعت در هفت روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰ هزارتومان تا ۱۶ آبان مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت تجربه مشتری ۶ و ۷ آذر ۱۲ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱ آذر مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۳ آذر مدیریت پروژه
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۱۳ و ۲۰ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۶ آذر مدیریت حقوقی
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه ۱۴ و ۲۱ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۷ آذر مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA) ۲۴ و ۲۵ آذر ۱ و ۲ دی ۳۲ ساعت در چهار روز ۹ تا ۱۷ ۹۸۰ هزارتومان تا ۱۷ آذر مدیریت کسب و کار
توسعه کسب و کار پروژه محور ۱۵ ، ۱۶، ۲۲، ۲۳ آذر ۳۲ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۹۸۰ هزارتومان تا ۸آذر مدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی ۲۷ آذر ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۲۰ آذر مدیریت پروژه
مدیریت مناقصات ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۲۲ آذر مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت پروژه چابک ۲۸ آذر و ۵ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزار تومان تا ۲۱ آذر مدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات (CLAIM) ۴ و ۱۱ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۵۸۰ هزارتومان تا ۲۶ آذر مدیریت حقوقی
کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی (با وردپرس) ۶ و ۷ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزار تومان تا ۱ دی مدیریت کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ ۸ و ۹ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزار تومان تا ۱ دی مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۱۰ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزار تومان تا ۱ دی مدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP ۱۲، ۱۳، ۱۴و ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۸ دی ۵۶ ساعت در هفت روز ۹ تا ۱۷ ۱۴۵۰ هزار تومان تا ۵ دی مدیریت پروژه
دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۵ و ۱۶ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۸ دی مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۷ و ۲۴ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزار تومان تا ۹ دی مدیریت پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت) ۱۸ و ۲۵ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۱۰ دی مدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۷ و ۲۴ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۰ دی مدیریت پروژه
کارگاه مدیریت پروژه چابک ۲۸ آذر و ۵ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۱ آذر مدیریت پروژه
مهارت های مذاکره فروش (فروش اثر بخش در بازارهای B2B) ۱۹ و ۲۶ دی ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۲ دی مدیریت کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ ۳۰ دی ۸ ساعت در یک روز ۹ تا ۱۷ ۱۸۰ هزارتومان تا ۲۳ دی مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل ۱ و ۸ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۲۴ دی مدیریت کسب و کار
کارگاه مذاکرات حقوقی ۲ و ۹ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۲۴ دی مدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت تجربه مشتری ۶ و ۷ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۱۵ دی مدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها ۱۰ و ۱۲ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۳ بهمن مدیریت پروژه
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی ۱۳ و ۱۴ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۳۸۰ هزارتومان تا ۶ بهمن مدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی ۱۵ بهمن ۸ ساعت در سه روز ۹ تا ۱۷ ۲۹۰ هزارتومان تا ۹ بهمن مدیریت پروژه
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها ۱۶ و ۲۲ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۴۸۰ هزارتومان تا ۹ بهمن مدیریت حقوقی
مجموعه کارگاه های خلاقیت و نوآوری ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بهمن ۲۴ ساعت در سه روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۲۰بهمن مدیریت کسب و کار
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۶ ساعت در دو روز ۹ تا ۱۷ ۶۸۰ هزارتومان تا ۲۰ بهمن مدیریت پروژه

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

  1. شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  2. از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  3. موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت