تماس مستقیم:  

Calendar

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!
در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

مدّت رویداد

ساعت

سرمایه گذاری

تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

۲۱ و ۲۲ فروردین۹۷

۱۶ ساعت در دو نیم روز

۹ تا ۱۷

۲۶۵ هزار تومان

تا ۱۱ فروردین

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

۲۳ و ۲۴ فروردین ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۲ فروردین

مدیریت حقوقی

دوره مبارزه با پولشویی

۲۷ فروردین ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۹۰ هزار تومان

تا ۱۷ فروردین

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۸ فروردین

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

۱ و ۲ اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۵۰ هزار تومان

تا ۲۰ فروردین

مدیریت پروژه

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

۳اردیبهشت ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۲۰ هزار تومان

تا ۲۱ فروردین

مدیریت کسب و کار

کارگاه مذاکرات حقوقی

۴ و ۵ اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۲۲ فروردین

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت ریسک

۵، ۶ و ۷ اردیبهشت ۹۷

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۶۲۰ هزار تومان

تا ۲۲ فروردین

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت مواد و کالا در پروژه های EPC

۸ و ۹ اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۲۵ فروردین

مدیریت مواد و کالا

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۳۷۰ هزار تومان

تا ۲۷ فروردین

مدیریت کسب و کار

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

۱۵و ۱۶ اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۲ اردیبهشت

مدیریت حقوقی

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۵۵۰ هزار تومان

تا ۴ اردیبهشت

مدیریت حقوقی

 کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

۱۹ و ۲۰ و۲۱ اردیبهشت ۹۷

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۶۸۰ هزار تومان

تا ۶ اردیبهشت

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت پروژه EPC

۲۲ و ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۹۷

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۶۸۰ هزار تومان

تا ۹ اردیبهشت

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی

۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵اردیبهشت ۹۷

۱۶ ساعت در چهار نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۳۲۰ هزار تومان

تا ۹ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

دوره آموزشی اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵ اردیبهشت ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۲۰ هزار تومان

تا ۱۲اردیبهشت

مدیریت بازرگانی

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

۲۶، ۲۷ ، ۲۸ اردیبهشت و ۲، ۳، ۴ خرداد ۹۷

۴۸ ساعت در ۶ روز

۹ تا ۱۷

۱،۱۵۰ هزار تومان

تا ۱۳ اردیبهشت

مدیریت پروژه

سمینار برندینگ

۲۹اردیبهشت ۹۷

۴ ساعت در یک نیم رور

۱۷ تا ۲۱

۱۶۰ هزار تومان

تا ۱۶ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت پروژه چابک

۳۰ و ۳۱ اردیبهشت

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۳۹۰ هزار تومان

تا ۲۰ اردیهشت

مدیریت پروژه

 سمینار روشنگری فیدیک

۱ خرداد ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۳۹۰ هزار تومان

تا ۲۲ اردیبهشت

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

۲ و ۳ خرداد۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۳۹۰ هزار تومان

تا ۱۶ اردیبهشت

مدیریت پروژه

کارگاه کالاشناسی در پروژه های EPC

۴ و ۵ خرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۸ اردیبهشت

مدیریت مواد و کالا

کارگاه پیش نمونه سازی

۴ خرداد ۹۷

۴ ساعت در یک نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۱۶۰ هزار تومان

تا ۱۸ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

دوره فروش موثر

۶ خرداد ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۱۳ تا ۱۷

۳۰۰ هزار تومان

تا ۱۹ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

۶، ۷، ۸ و ۹خرداد ۹۷

۱۶ ساعت در ۴ نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۲۶۵ هزار تومان

تا ۱۹ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه حقوقی مدیریت ادعا (Claim)

۷ و ۸ خرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۵۳۰ هزار تومان

تا ۲۰ اردیبهشت

تخصصی انرژی

کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)

۹، ۱۰، ،۱۱ و ۱۲ خرداد ۹۷

۳۲ ساعت در ۴ روز

۹ تا ۱۷

۴۵۰ هزار تومن

تا ۲۲ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای مشتری مداری

۱۹ و ۲۰ خرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۳۷۰ هزار تومان

تا ۲۸ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

سمیناربازاریابی رویداد

۲۰ خرداد ۹۷

۴ ساعت در یک نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۱۶۰ هزار تومان

تا ۲۹ اردیبهشت

مدیریت کسب و کار

کارگاه حقوقی مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

۲۱ و ۲۲ خرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۳ خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه حرفه ای مدیریت پروژه های EPC

۲۳، ۲۴ و ۲۵ خرداد ۹۶

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۶۸۰ هزار تومان

تا ۵ خرداد

مدیریت پروژه

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی با WordPress

۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ خرداد ۹۷

۸ ساعت در چهار نیم روز

۱۸ تا ۲۰

۳۲۰ هزار تومان

تا ۱۱ خرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

۲ ، ۳ ، ۱۰،۹ ، ۱۶ و ۱۷ تیر ۹۷

۲۴ ساعت در شش نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۳۲۰ هزار تومان

تا ۱۸ خرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه قراردادهای ساخت (Construction) فیدیک

۲۷ خرداد ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۴۳۰ هزار تومان

تا ۱۱ خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت پروژه در صنایع بالادستی نفت و گاز

۳۰، ۳۱  خرداد و ۱ تیر ۹۷

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۷۹۰ هزار تومان

تا ۱۵ خرداد

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات

۲ و ۳ تیر ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۸ خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات اثر بخش فروش

۶ و ۷ تیر ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۵۰ هزار تومان

تا ۲۷ خرداد

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت هزینه پروژه

۷ تیر ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۷۵ هزار تومان

تا ۲۸ خرداد

مدیریت پروژه

دوره آموزشی اینکوترمز ۲۰۱۰

۹ تیر ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۲۰ هزار تومان

تا ۳۰ خرداد

مدیریت بازرگانی

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

۱۰، ۱۱ و ۱۲ تیر ۹۶

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۷۶۰ هزار تومان

تا ۳۱ خرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

۱۰ و ۱۱ تیر ۹۷

۸ ساعت در دو نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۲۲۰ هزار تومان

تا ۳۱ خرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه حقوقی مدیریت ادعا (Claim)

۱۳ و ۱۴ تیر

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۵۳۰ هزار تومن

تا ۱ تیر

مدیریت حقوقی

دوره فروش موثر

۱۴ تیر ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۳۰۰ هزار تومان

تا ۲ تیر

مدیریت کسب و کار

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

۱۶، ۱۷ و تیر  ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۶۲۰ هزار تومان

تا ۳ تیر

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

۱۹ تیر ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۶۵ هزار تومان

تا ۴ تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تیر۹۷

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۶۸۰ هزار تومان

تا ۵ تیر

مدیریت پروژه

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

۲۳ و ۲۴ تیر۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۲ تیر

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)

۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱ تیر و ۲، ۴، ۶ مرداد ۹۷

۳۲ ساعت در هشت نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۴۵۰ هزار تومان

تا ۲ تیر

مدیریت کسب و کار

کارگاه مذاکرات حقوقی

۲۵ و ۲۶ تیر ۹۶

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۳ تیر

مدیریت حقوقی

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

۲۷، ۲۸، ۲۹ تیر و ۳، ۴، ۵ مرداد ۹۷

۴۸ ساعت در ۶ روز

۹ تا ۱۷

۱،۱۵۰ هزار تومان

تا ۵ تیر

مدیریت پروژه

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

۱ و ۲ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۸ تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS –

۶ و ۷ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در سه روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۵ تیر

مدیریت پروژه

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

۹ و ۱۰ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۸ تیر

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۱ و ۱۲ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۳۹۰ هزار تومان

تا ۱۸ تیر

مدیریت پروژه

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

۱۳ و ۱۴ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۵۵۰ هزار تومان

تا ۱۹ تیر

تخصصی انرژی

سمینار روشنگری فیدیک

۱۵ مرداد ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۲۲ تیر

مدیریت حقوقی

دوره مبارزه با پولشویی

۲۱ مرداد ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۹۰ هزار تومان

تا ۹ مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه حقوقی مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

۲۳ و ۲۴ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۲ مرداد

مدیریت حقوقی

دوره فروش موثر

۲۷ مرداد ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۳۰۰ هزار تومان

تا ۱۸ مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای مشتری مداری

۲۸ و ۲۹ مرداد ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۳۷۰ هزار تومان

تا ۱۹ مرداد

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

۱ و ۲ شهریور ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۵۰ هزار تومان

تا ۲۱ مرداد

مدیریت پروژه

سمینار برندینگ

۴ شهریور ۹۷

۴ ساعت در یک نیم رور

۱۷ تا ۲۱

۱۶۰ هزار تومان

تا ۲۴ مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه مذاکرات حقوقی

۶ و ۷ شهریور ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۲۸ مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه خلاقیت و حل مسئله

۳، ۵، ۱۰ و ۱۲ شهریور ۹۷

۱۶ ساعت در ۴ نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۲۶۵ هزار تومان

تا ۲۴ مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت ریسک

۱۰، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۷

۲۴ ساعت در سه روز

۹ تا ۲۱

۶۲۰ هزار تومان

تا ۱ شهریور

مدیریت پروژه

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

۱۱ ، ۱۳ ، ۱۸، ۲۰ ، ۲۵ و ۲۷ شهریور ۹۷

۲۴ ساعت در شش نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۳۲۰ هزار تومان

تا ۲ شهریور

مدیریت کسب و کار

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ شهریور ۹۷

۴۸ ساعت در ۶ روز

۹ تا ۱۷

۱،۱۵۰ هزار تومان

تا ۵ شهریور

مدیریت پروژه

کارگاه مذاکرات اثر بخش فروش

۱۷ و ۱۸ شهریور ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۵۰ هزار تومان

تا ۶ شهریور

مدیریت کسب و کار

دوره مبارزه با پولشویی

۲۴ شهریور ۹۷

۸ ساعت در یک روز

۹ تا ۱۷

۲۹۰ هزار تومان

تا ۹ مرداد

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت دانش و درس آموخته ها

۲۶ و ۲۷ شهریور ۹۷

۱۶ ساعت در دو روز

۹ تا ۱۷

۴۸۰ هزار تومان

تا ۱۴ شهریور

مدیریت پروژه

سمیناربازاریابی رویداد

۳۱ شهریور ۹۷

۴ ساعت در یک نیم روز

۱۷ تا ۲۱

۱۶۰ هزار تومان

تا ۱۷ شهریور

مدیریت کسب و کار

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

  1. شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  2. از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  3. موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت