تماس مستقیم:  

رویدادهای پیشین

00

تیر'۹۷

مدیریت پروژه ها EPC

برگزاری دوره مدیریت پروژه های EPC برای مدیران صنعت انرژی خرداد و تیر ماه ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

کارگاه جامع mini-MBA

برگزاری کارگاه جامع mini MBA در ۳۲ ساعت، بهمن ۱۳۹۶

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

کارگاه قراردادهای استاندارد فیدیک

برگزاری کارگاه آموزش جامع قراردادهای استاندارد فیدیک در ۱۶ ساعت، بهمن ۱۳۹۶

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

دوره روشنگری فیدیک

برگزاری دوره آموزش روشنگری فیدیک (FIDIC Awareness) در ۸ ساعت ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار

برگزاری کارگاه کاربردی طراحی و برنامه ریزی کسب و کار (Business Design & Planning) در ۵۶ ساعت، بهمن و اسفند۱۳۹۶

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

خاطره ۴

خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

خاطره ۳

خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۷

خاطره ۲

خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ خاطره ۱ …

بیشتر بخوانید

منوهای نصب در پنل مدیریت