تماس مستقیم:  

فرآیند کنترل مواد و کالا در سایت پروژه (علی الخصوص پروژه های EPC) فرآیندی متمرکز بر ذخیره سازی، جابجایی و تحویل مواد و کالای مورد نیاز در طول اجرای پروژه در (و بین) انبارهای سایت پروژه می باشد. مدیریت اثربخش این فرآیند و مستندات مرتبط با آن می تواند نقش مهمی در اجرای نرم و هماهنگ پروژه را موجب گردد و در نقطه مقابل بی توجهی به ساده ترین اجزای این فرآیند مانند قفسه بندی انبار؛ نه تنها پروژه را با تاخیر مواجه می کند بلکه بی نظمی در برنامه کاری پرسنل سایت و نارضایتی پیمانکاران فرعی و کارفرمای اصلی را بوجود خواهد آورد.

موسسه توسعه و آموزش فصل در کنار طراحی و ارائه رویدادهای دیگری در این حوزه مانند دوره مدیریت مواد و کالای پروژه و کارگاه کالاشناسی پروژه های نفت و گاز؛ در این برنامه آموزشی به طور تخصصی کنترل مواد و کالا در سایت پروژه یا Site Material Control را هدف قرار داده است و بر اساس درس آموخته های مدیران پروژه موفق و تجارب تلخ پروژه های شکست خورده آنچه را که مدیران و اعضای سایت و تیم پروژه باید بدانند گردآوری نموده است.

برنامه درسی دوره

فرآیند کنترل مواد و کالا
فرضیات کنترل مواد و کالا
دستورالعمل ها و فرم های کنترل مواد و کالا
آشنایی با چارت سازمانی تدارکات و جایگاه تیم کنترل مواد و کالا در آن
فرآیند لجستیک و دریافت مواد و کالا
فرآیند جابجایی کالا بین انبارها
مدیریت چیدمان و قفسه بندی انبار
فرآیند انبارداری، نگهداری و ذخیره سازی مواد و کالا
فرآیند تحویل کالا به پیمانکاران جزء
نقشه های ایزومتریک اجرایی
برنامه ریزی کالای موجود جهت اجرای Construction
گزارشات کنترل مواد و کالا
مدیریت موجودی مواد و کالا
معرفی نرم افزارهای داخلی کنترل مواد و کالا و مقایسه با نرم افزارهای اروپایی و خاور دور
اختتام پروژه

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

0 دانشجو ثبت نام کرده

    منوهای نصب در پنل مدیریت