Calendar.pngبه صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!
در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

مدّت رویداد

ساعت

سرمایه گذاری

تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

دوره مبارزه با پول شویی

27 شهریور 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 12 شهریور

مدیریت حقوقی

کارگاه تخصصی کالاشناسی در پروژه های EPC (ترمیک)

27، 29 شهریور، 3 و 5 مهر 96

16 ساعت در دو روز

17 تا 21

480 هزار تومان

تا 12 شهریور

مدیریت مواد و کالا

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

29 و 30 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 13 شهریور

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

28 و 29 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 13 شهریور

مدیریت کسب و کار

دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

30 و 31 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 15 شهریور

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی Primavera P6

30 و 31 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 15 شهریور

مدیریت پروژه

 

عنوان رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

مدّت رویداد

ساعت

سرمایه گذاری

تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

کارگاه مبانی خلاقیت

3 مهر96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 22 شهریور

مدیریت کسب و کار

کارگاه حسابداری (مالیات و بیمه) پیمانکاری

4 مهر 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

320 هزار تومان

تا 23 شهریور

مدیریت مالی

دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

5 و 6 مهر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 24 شهریور

مدیریت حقوقی

دوره بیمه و قانون تأمین اجتماعی

10 و 11 مهر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 28 شهریور

مدیریت مالی

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

15، 16 و 17 مهر 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

760 هزار تومان

تا ا مهر

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

18 مهر 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

265 هزار تومان

تا 2 مهر

مدیریت کسب و کار

کارگاه فشرده فیدیک

19 و 20 مهر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 4 مهر

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت خرید و سفارشات خارجی

22، 23 و 24 مهر 96

18 ساعت در سه روز

10 تا 16

480 هزار تومان

تا 6 مهر

مدیریت بازرگانی

کارگاه مدیریت مواد و کالا در پروژه های EPC

25 و 26 مهر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 15 مهر

مدیریت مواد و کالا

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

26، 27 و 28 مهر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 12 مهر

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

29 و 30 مهر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 18 مهر

مدیریت کسب و کار

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

1 و 2 آبان 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 19 مهر

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

2، 3 و 4 آبان 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 16 مهر

مدیریت پروژه

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

3 ، 4، 5 و 10، 11، 12 آبان 96

48 ساعت در شش روز

9 تا 17

1150 هزار تومان

تا 18 مهر

مدیریت پروژه

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

6 و 7 آبان 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 23 مهر

مدیریت حقوقی

دوره مبارزه با پول شویی

8 آبان 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 24 مهر

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه

6 و 7 آبان 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 21 مهر

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی

6، 7، 8 و 9 آبان 96

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 21 مهر

مدیریت کسب و کار

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

13 آبان 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 29 مهر

مدیریت بازرگانی

کارگاه مدیریت ریسک

14، 15 و 16 آبان 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 30 مهر

مدیریت پروژه

کارگاه قراردادهای EPC/Turnkey فیدیک

17 آبان 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

430 هزار تومان

تا 2 آبان

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات حقوقی

24 و 25 آبان 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 9 آبان

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

29 و 30 آبان 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 14 آبان

مدیریت پروژه

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

1 و 2 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 16 آبان

تخصصی انرژی

دوره اصول و مبانی خلق ایده

4 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 19 آبان

مدیریت کسب و کار

دوره مبانی مدل های کسب و کار

5 و 6 آذر 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 20 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه ایده یابی

7 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 21 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای مشتری مداری

11 و 12 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 26 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

13 آذر 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

265 هزار تومان

تا 26 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت پروژه چابک

8 و 9 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 23 آبان

مدیریت پروژه

کارگاه مبانی خلاقیت

13 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 28 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه حسابداری (مالیات و بیمه) پیمانکاری

14 آذر 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

320 هزار تومان

تا 29 آبان

مدیریت مالی

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

22 و 23 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 7 آذر

مدیریت حقوقی

دوره بیمه و قانون تأمین اجتماعی

18 و 19 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 3 آذر

مدیریت مالی

کارگاه عملی مدیریت طرح

18، 19، 20 و 21 آذر 96

32 ساعت در چهار روز

9 تا 17

980 هزار تومان

تا 3 آذر

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت مواد و کالا در پروژه های EPC (ترمیک)

20، 21، 27 و 28 آذر 96

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

480 هزار تومان

تا 4 آذر

مدیریت مواد و کالا

سمینار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

22 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

100 هزار تومان

تا 5 آذر

مدیریت سرمایه گذاری

کارگاه حرفه ای مدیریت پروژه های EPC

22، 23 و 24 آذر 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 5 آذر

مدیریت پروژه

دوره روش های پرداخت در تجارت بین الملل

25 و 26 آذر 96

12 ساعت در دو روز

10 تا 16

370 هزار تومان

تا 10 آذر

مدیریت بازرگانی

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی با WordPress

26، 28، 30 آذر و 2 دی 96

8 ساعت در چهار نیم روز

18 تا 20

320 هزار تومان

تا 11 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی Primavera P6

29 و 30 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 13 آذر

مدیریت پروژه

کارگاه معاملات آتی سکه

از 29 آذر تا 2 اسفند 96 - روزهای چهارشنبه

20 ساعت در ده نیم روز

18 تا 20

760 هزار تومان

تا 14 آذر

مدیریت سرمایه گذاری

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

2 ، 3 ، 10،9 ، 16 و 17 دی 96

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 18 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات

2 و 3 دی 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 18 آذر

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت هزینه پروژه

4 دی 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

275 هزار تومان

تا 20 آذر

مدیریت پروژه

کارگاه قراردادهای ساخت (Construction) فیدیک

5 دی 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

430 هزار تومان

تا 21 آذر

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت پروژه در صنایع بالادستی نفت و گاز

6، 7 و 8 دی 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

790 هزار تومان

تا 22 آذر

مدیریت پروژه

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

9 دی 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 24 آذر

مدیریت بازرگانی

کارگاه فشرده فیدیک

11 و 12 دی 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 25 آذر

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات کسب و کار

16 و 17 دی 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 1 دی

مدیریت کسب و کار

کارگاه عملی مدیریت سبد پروژه ها

18، 19، 25 و 26 دی 96

32 ساعت در چهار روز

9 تا 17

980 هزار تومان

تا 1 دی

مدیریت پروژه

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

23، 24 و 25 دی 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

760 هزار تومان

تا 8 دی

مدیریت حقوقی

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

23 و 24 دی 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 8 دی

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

1 و 2 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 15 دی

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت ریسک

3، 4 و 5 بهمن 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 16 دی

مدیریت پروژه

دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

11 و 12 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 25 دی

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه

14 و 15 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 1 بهمن

مدیریت پروژه

کارگاه تخصصی کالاشناسی در پروژه های EPC

16 و 17 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 2 بهمن

مدیریت مواد و کالا

کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)

1، 3، 8، 10 15، 17، 23 و 24 بهمن 96

32 ساعت در هشت نیم روز

17 تا 21

450 هزار تومان

تا 15 دی

مدیریت کسب و کار

کارگاه زمانبندی پروژه بر اساس PMI-SP

14، 15 و 16 بهمن 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 10 بهمن

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

11، 12و 13 بهمن 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 27 دی

مدیریت پروژه

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

18، 19، 20، 25، 26 و 27 بهمن 96

48 ساعت در شش روز

9 تا 17

1150 هزار تومان

تا 3 بهمن

مدیریت پروژه

کارگاه مالیات ارزش افزوده

21 بهمن 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 6 بهمن

مدیریت مالی

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

23 و 24 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 8 بهمن

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات حقوقی

25 و 26 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 9 بهمن

مدیریت حقوقی

کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی

28، 30، بهمن 5 و 7 اسفند 96

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 13 بهمن

مدیریت کسب و کار

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

28 و 29 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 13 بهمن

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

2 و 3 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 18 بهمن

مدیریت پروژه

دوره حقوق کارآفرینی و توسعه کسب و کار

5 و 6 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 19 بهمن

مدیریت کسب و کار

دوره اصول و مبانی خلق ایده

5 اسفند 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 19 بهمن

مدیریت کسب و کار

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

9 و 10 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 22 بهمن

تخصصی انرژی

کارگاه ایده یابی

7 اسفند 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 22 بهمن

مدیریت کسب و کار

دوره بیمه و قانون تأمین اجتماعی

12 و 13 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 27 بهمن

مدیریت مالی

کارگاه حسابداری (مالیات و بیمه) پیمانکاری

14 اسفند 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

320 هزار تومان

تا 28 بهمن

مدیریت مالی

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

15 اسفند 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 1 اسفند

مدیریت بازرگانی

کارگاه مبانی خلاقیت

12 اسفند 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 27 بهمن

مدیریت کسب و کار

کارگاه فشرده فیدیک

14 و 15 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 29 بهمن

مدیریت حقوقی

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

6، 8، 15،13 ، 20 و 22 اسفند 96

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 26 بهمن

مدیریت کسب و کار

دوره مبارزه با پول شویی

7 اسفند 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 27 بهمن

مدیریت حقوقی

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

8 و 9 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 28 بهمن

مدیریت حقوقی

دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

10 و 11 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 29 بهمن

مدیریت پروژه

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

19 و 20 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 4 اسفند

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی Primavera P6

23 و 24 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 8 بهمن

مدیریت پروژه

 

 

 
 

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

- شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل 7 روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، 70% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.

- از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.

- موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رويدادهايي که تعداد متقاضيان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در اين صورت ثبت نام كنندگان مي توانند در خصوص عودت شهريه خود و يا مشاركت در نزديكترين رويداد آتي تصميم گيري نمايند.