Calendar.pngبه صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!
در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

 

عنوان رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

مدّت رویداد

ساعت

سرمایه گذاری

تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

22، 23، 24، 29، 30 آذر و 1 دی 96

48 ساعت در شش روز

 9 تا 17  1150 هزار تومان  تا 12 آبان  مدیریت پروژه

دوره تخصصی برندینگ

29 آبان 96

4 ساعت در یک نیم روز

13 تا 17

160 هزار تومان

تا 14 آبان

مدیریت کسب و کار

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

29 و 30 آبان 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 14 آبان

مدیریت پروژه

دوره اصول و مبانی خلق ایده

4 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 19 آبان

مدیریت کسب و کار

دوره مبانی مدل های کسب و کار

5 و 6 آذر 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 20 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

7و 14 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 16 آبان

تخصصی انرژی

کارگاه ایده یابی

7 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 21 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت پروژه چابک

8 و 9 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 23 آبان

مدیریت پروژه

کارگاه حرفه ای مشتری مداری

11 و 12 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 26 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

13 آذر 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

265 هزار تومان

تا 26 آبان

مدیریت کسب و کار

دوره بازاریابی رویداد محور

14 آذر

4 ساعت در یک نیم روز

13 تا 17

160 هزار تومان

تا 26 آبان

مدیریت کسب و کار

کارگاه مبانی خلاقیت

13 آذر 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 28 آبان

مدیریت کسب و کار

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

21 و 28 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 7 آذر

مدیریت حقوقی

کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)

18 آذر 96

8 ساعت در دو نیم روز

9 تا 17

220 هزار تومان

تا 3 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه عملی مدیریت طرح

18، 19، 20 و 21 آذر 96

32 ساعت در چهار روز

9 تا 17

980 هزار تومان

تا 3 آذر

مدیریت پروژه

دوره تخصصی برندینگ

20 آذر

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 4 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت مواد و کالا در پروژه های EPC (ترمیک)

20، 21، 27 و 28 آذر 96

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

480 هزار تومان

تا 4 آذر

مدیریت مواد و کالا

دوره بازاریابی رویداد محور

25 آذر

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 10 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای مدیریت پروژه های EPC

22، 23 و 24 آذر 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 5 آذر

مدیریت پروژه

دوره روش های پرداخت در تجارت بین الملل

25 و 26 آذر 96

12 ساعت در دو روز

10 تا 16

370 هزار تومان

تا 10 آذر

مدیریت بازرگانی

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی با WordPress

26، 28، 30 آذر و 2 دی 96

8 ساعت در چهار نیم روز

18 تا 20

320 هزار تومان

تا 11 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی Primavera P6

29 و 30 آذر 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 13 آذر

مدیریت پروژه

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

2 ، 3 ، 10،9 ، 16 و 17 دی 96

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 18 آذر

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات

2 و 3 دی 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 18 آذر

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت هزینه پروژه

4 دی 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

275 هزار تومان

تا 20 آذر

مدیریت پروژه

کارگاه قراردادهای ساخت (Construction) فیدیک

5 دی 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

430 هزار تومان

تا 21 آذر

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت پروژه در صنایع بالادستی نفت و گاز

6، 7 و 8 دی 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

790 هزار تومان

تا 22 آذر

مدیریت پروژه

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

9 دی 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 24 آذر

مدیریت بازرگانی

کارگاه فشرده فیدیک

11 و 12 دی 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 25 آذر

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات کسب و کار

16 و 17 دی 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 1 دی

مدیریت کسب و کار

کارگاه عملی مدیریت سبد پروژه ها

18، 19، 25 و 26 دی 96

32 ساعت در چهار روز

9 تا 17

980 هزار تومان

تا 1 دی

مدیریت پروژه

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

23، 24 و 25 دی 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

760 هزار تومان

تا 8 دی

مدیریت حقوقی

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

23 و 24 دی 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 8 دی

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

1 و 2 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 15 دی

مدیریت کسب و کار

کارگاه مدیریت ریسک

3، 4 و 5 بهمن 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 16 دی

مدیریت پروژه

دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

11 و 12 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 25 دی

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه

14 و 15 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 1 بهمن

مدیریت پروژه

کارگاه تخصصی کالاشناسی در پروژه های EPC

16 و 17 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 2 بهمن

مدیریت مواد و کالا

کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)

1، 3، 8، 10 15، 17، 23 و 24 بهمن 96

32 ساعت در هشت نیم روز

17 تا 21

450 هزار تومان

تا 15 دی

مدیریت کسب و کار

کارگاه زمانبندی پروژه بر اساس PMI-SP

14، 15 و 16 بهمن 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 10 بهمن

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

11، 12و 13 بهمن 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 27 دی

مدیریت پروژه

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

18، 19، 20، 25، 26 و 27 بهمن 96

48 ساعت در شش روز

9 تا 17

1150 هزار تومان

تا 3 بهمن

مدیریت پروژه

کارگاه مالیات ارزش افزوده

21 بهمن 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 6 بهمن

مدیریت مالی

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

23 و 24 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 8 بهمن

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات حقوقی

25 و 26 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 9 بهمن

مدیریت حقوقی

کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی

28، 30، بهمن 5 و 7 اسفند 96

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 13 بهمن

مدیریت کسب و کار

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

28 و 29 بهمن 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 13 بهمن

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

2 و 3 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 18 بهمن

مدیریت پروژه

دوره حقوق کارآفرینی و توسعه کسب و کار

5 و 6 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 19 بهمن

مدیریت کسب و کار

دوره اصول و مبانی خلق ایده

5 اسفند 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 19 بهمن

مدیریت کسب و کار

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

9 و 10 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 22 بهمن

تخصصی انرژی

کارگاه ایده یابی

7 اسفند 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 22 بهمن

مدیریت کسب و کار

دوره بیمه و قانون تأمین اجتماعی

12 و 13 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 27 بهمن

مدیریت مالی

کارگاه حسابداری (مالیات و بیمه) پیمانکاری

14 اسفند 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

320 هزار تومان

تا 28 بهمن

مدیریت مالی

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

15 اسفند 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 1 اسفند

مدیریت بازرگانی

کارگاه مبانی خلاقیت

12 اسفند 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 27 بهمن

مدیریت کسب و کار

کارگاه فشرده فیدیک

14 و 15 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 29 بهمن

مدیریت حقوقی

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

6، 8، 15،13 ، 20 و 22 اسفند 96

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 26 بهمن

مدیریت کسب و کار

دوره مبارزه با پول شویی

7 اسفند 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 27 بهمن

مدیریت حقوقی

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

8 و 9 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 28 بهمن

مدیریت حقوقی

دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

10 و 11 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 29 بهمن

مدیریت پروژه

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

19 و 20 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 4 اسفند

مدیریت کسب و کار

کارگاه کاربردی Primavera P6

23 و 24 اسفند 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 8 بهمن

مدیریت پروژه

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

- شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل 7 روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، 70% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.

- از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.

- موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رويدادهايي که تعداد متقاضيان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در اين صورت ثبت نام كنندگان مي توانند در خصوص عودت شهريه خود و يا مشاركت در نزديكترين رويداد آتي تصميم گيري نمايند.