Calendar.pngبه صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!
در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشی

تاریخ رویداد

مدّت رویداد

ساعت

سرمایه گذاری

تخفیف زودهنگام

حوزه آموزشی

کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات

31 تیر و 1 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 16 تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه فشرده فیدیک

4 و 5 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 20 تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه تحلیلگری (آنالیز) کسب و کار

3، 10، 17، 24 مرداد 96  32 ساعت در چهار روز  9 تا 17 

980 هزار تومان

 تا 18 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت خدمات به مشتری

10 مرداد 96

8 ساعت در یک روز

  9 تا 17

265 هزار تومان

  تا 25 تیر مدیریت کسب و کار 

کارگاه مذاکرات کسب و کار

4 و 5 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 18 تیر

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت هزینه پروژه

4 مرداد 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

275 هزار تومان

تا 20 تیر

مدیریت پروژه

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

4 مرداد 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 20 تیر

مدیریت بازرگانی

کارگاه عملی مدیریت سبد پروژه ها

5، 6، 12 و 13 مرداد 96

32 ساعت در چهار روز

9 تا 17

980 هزار تومان

تا 21 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه ارزیابی اقتصادی پروژه ها در COMFAR

7، 8 و 9 مرداد 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 23 تیر

مدیریت مالی

دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت

7، 8 و 9 مرداد 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

760 هزار تومان

تا 23 تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه آموزشی از ایده تا درآمد

7 و 9 مرداد 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 23 تیر

مدیریت کسب و کار

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

10 و 11 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 25 تیر

مدیریت کسب و کار

حقوق شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

10 و 11 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 25 تیر

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت ریسک

14، 15 و 16 مرداد 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

620 هزار تومان

تا 30 تیر

مدیریت پروژه

کارگاه تخصصی تجهیز کارگاه

14 و 16 مرداد 96

8 ساعت در دو نیم روز

17 تا 21

220 هزار تومان

تا 30 تیر

مدیریت مواد و کالا

دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

18 و 19 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 2 مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته های پروژه

19 و 20 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 4 مرداد

مدیریت پروژه

دوره قانون امور گمرکی و اصول طبقه بندی کالا

19 و 20 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 4 مرداد

مدیریت بازرگانی

کارگاه تخصصی کالاشناسی در پروژه های EPC

21 و 22 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 6 مرداد

مدیریت مواد و کالا

کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی

22، 24، 29 و 31 مرداد 96

16 ساعت در چهار نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 7 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه حرفه ای متره و برآورد

23 و 24 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 8 مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه مذاکرات حقوقی

25 و 26 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

 480 هزار تومان  تا 10 مرداد مدیریت حقوقی 

کارگاه زمانبندی پروژه بر اساس PMI-SP

25، 26 و 27 مرداد 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 10 مرداد

مدیریت پروژه

کارگاه مالیات ارزش افزوده

25 مرداد 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 10 مرداد

مدیریت مالی

کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان

28 و 29 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 13 مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه عملی قراردادنویسی

29 مرداد 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 14 مرداد

مدیریت حقوقی

دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه

30 و 31 مرداد 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

390 هزار تومان

تا 14 مرداد

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی مدیریت پروژه

1، 2 و 3 شهریور 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 16 مرداد

مدیریت پروژه

کارگاه مدیریت پروژه در صنایع بالادستی نفت و گاز

4، 5 و 6 شهریور 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

790 هزار تومان

تا 19 مرداد

مدیریت پروژه

دوره حقوق کارآفرینی و توسعه کسب و کار

4 و 5 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 19 مرداد

مدیریت کسب و کار

دوره اصول و مبانی خلق ایده

12 شهریور 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 20 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه قراردادهای نفتی ایران (IPC)

8 و 9 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

550 هزار تومان

تا 21 مرداد

تخصصی انرژی

کارگاه ایده یابی

15 شهریور 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 22 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه شبیه سازی مدیریت دانش (ورکشاپ Bird Island)

9 شهریور 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

275 هزار تومان

تا 24 مرداد

مدیریت پروژه

دوره بیمه و قانون تأمین اجتماعی

11 و 12 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 26 مرداد

مدیریت مالی

کارگاه حسابداری (مالیات و بیمه) پیمانکاری

11 شهریور 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

320 هزار تومان

تا 26 مرداد

مدیریت مالی

دوره آموزشی اینکوترمز 2010

12 شهریور 96

6 ساعت در یک روز

10 تا 16

220 هزار تومان

تا 27 مرداد

مدیریت بازرگانی

کارگاه تجاری سازی با Business Plan

12، 14، 19، 21، 26، 28 شهریور و 2 و 4 مهر 96

32 ساعت در هشت نیم روز

17 تا 21

450 هزار تومان

تا 27 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه مبانی خلاقیت

12 شهریور 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 27 مرداد

مدیریت کسب و کار

کارگاه فشرده فیدیک

13 و 14 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 28 مرداد

مدیریت حقوقی

کارگاه تفکر جانبی

14 شهریور 96

4 ساعت در یک نیم روز

17 تا 21

160 هزار تومان

تا 29 مرداد

مدیریت کسب و کار

دوره فشرده آمادگی آزمون PMP

8، 9، 10 و 15، 16 و 17 شهریور 96

48 ساعت در شش روز

9 تا 17

1150 هزار تومان

تا 30 مرداد

مدیریت پروژه

کارگاه حرفه ای مدیریت پروژه های EPC

19، 20 و 21 شهریور 96

24 ساعت در سه روز

9 تا 17

680 هزار تومان

تا 4 شهریور

مدیریت پروژه

دوره مدیریت خرید و سفارشات خارجی

19، 20 و 21 شهریور 96

18 ساعت در سه روز

10 تا 16

480 هزار تومان

تا 4 شهریور

مدیریت بازرگانی

کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی با WordPress

19 و 21 شهریور 96

8 ساعت در چهار نیم روز

18 تا 20

320 هزار تومان

تا 4 شهریور

مدیریت کسب و کار

کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی

20، 25، 27 شهریور و 1، 3 و 10 مهر 96

24 ساعت در شش نیم روز

17 تا 21

320 هزار تومان

تا 5 شهریور

مدیریت کسب و کار

کارگاه عملی مدیریت طرح

25، 26 شهریور و 1 و 2 مهر 96

32 ساعت در چهار روز

9 تا 17

980 هزار تومان

تا 10 شهریور

مدیریت پروژه

دوره روش های پرداخت در تجارت بین الملل

25 و 26 شهریور 96

12 ساعت در دو روز

10 تا 16

370 هزار تومان

تا 10 شهریور

مدیریت بازرگانی

دوره مبارزه با پول شویی

27 شهریور 96

8 ساعت در یک روز

9 تا 17

290 هزار تومان

تا 12 شهریور

مدیریت حقوقی

کارگاه تخصصی کالاشناسی در پروژه های EPC (ترمیک)

27، 29 شهریور، 3 و 5 مهر 96

16 ساعت در دو روز

17 تا 21

480 هزار تومان

تا 12 شهریور

مدیریت مواد و کالا

كارگاه حقوقي مدیریت ادعا (Claim)

29 و 30 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

530 هزار تومان

تا 13 شهریور

مدیریت حقوقی

دوره مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

28 و 29 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

370 هزار تومان

تا 13 شهریور

مدیریت کسب و کار

دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

30 و 31 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

480 هزار تومان

تا 15 شهریور

مدیریت پروژه

کارگاه کاربردی Primavera P6

30 و 31 شهریور 96

16 ساعت در دو روز

9 تا 17

450 هزار تومان

تا 15 شهریور

مدیریت پروژه

 

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

- شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل 7 روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، 70% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.

- از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.

- موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رويدادهايي که تعداد متقاضيان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در اين صورت ثبت نام كنندگان مي توانند در خصوص عودت شهريه خود و يا مشاركت در نزديكترين رويداد آتي تصميم گيري نمايند.