businessplanning.pngبرنامه ريزي راهبردی و عملیاتی مهمترين وظيفه در فرآیند توسعه کسب و کار شمرده شده و مدير یا کارآفرینی كه بدرستي نتواند براي كسب و كار خود برنامه ريزي كند،‌ شكست خواهد خورد. چه بسا مديران و کارآفرینانی كه با تدبير و انديشه  خود به بهترين نحو ممكن به اداره محيط دروني و بيروني كسب و كار خود پرداخته‌اند ولي بدليل نداشتن برنامه هاي مدون و هوشمندانه نتوانسته‌اند رشد و بقاي كسب و كارشان را تضمين كنند. برنامه ريزي در ابعاد زماني مختلف (كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت) كه در نهايت منجر به داشتن طرح و برنامه (Plan) معيني مي‌گردد، از اهم وظايف هر مدير و کارآفرینی است. مديريت موفق و مؤثر فرآیند راه اندازی و توسعه كسب و كار وابستگي غير قابل انكاري به میزان مهارت و توانایی فرد در تدوين و نگارش طرح كسب و كار (Business Plan) و درک راهبردی صحیح از مدل های کسب و کار، نیازهای مشتری، محیط کسب و کار و بازارهای هدف دارد.  فهرست خدمات قابل ارائه به مجریان و دست اندرکاران توسعه کسب و کار و کارآفرینی به شرح ذیل می باشد که البته بر اساس درخواست متقاضی خدمات و نیازسنجی اولیه، پروپوزال مکتوب تدوین و ارائه خواهد شد:
     -  خدمات تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)
     -  خدمات ارزشیابی ایده و ارزیابی طرح کسب و کار
     -  خدمات بهبود و بروز رسانی طرح کسب و کار
     -  خدمات مشاوره بهبود فرآیندها و عملکرد کسب و کار
     -  خدمات مطالعه امکانسنجی و تدوین طرح توجیهی (Feasibility Study)
     -  خدمات برنامه ریزی راهبردی و تدوین سند راهبردی  (Strategic Plan)
     -  خدمات تدوین طرح بازاریابی (Marketing Plan)
     -  خدمات مطالعه صنعت و روند یابی (Industry Analysis)
     -  خدمات مطالعه و قبا و تحلیل محیطی (Competitors Analysis)
     -  خدمات مطالعه بازار و تحقیقات بازاریابی (Market Study)
     -  خدمات تدوین طرح ملی و تامین مالی (Financial Plan)
     -  خدمات طراحی و بهسازی مدل کسب و کار (Business Model)
     -  خدمات توسعه منابع انسانی و تدوین طرح منابع انسانی (HR Plan)
     -  خدمات مشاوره حقوقی و دعاوی کار آفرینی
     -  خدمات مدیریت پروژه های کار آفرینی

جهت مشارکت در برنامه های آموزشی حوزه توسعه کسب و کار، توصیه می شود صفحات اختصاصی رویدادهای آموزشی مربوطه را مطالعه نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی بیشتر و آشنایی با خدمات مذکور، دریافت مستندات تکمیلی، برگزاری جلسه معارفه و تبادل درخواست ها با ما تماس بگیرید یا فرم درخواست خدمات را تکمیل نمایید.