social-security.pngمشهور است که اصطلاح تامین اجتماعی برای اولین بار به طور رسمی در قانون 1935 ایالات متحده آمریکا به کار رفت. این قانون را باید سند تولد تامین اجتماعی دانست. البته عده ای معتقدند که اصطلاح تامین اجتماعی قبل از آن قانون در روسیه و در فرمانی در اکتبر 1918 یعنی یک سال بعد از انقلاب روسیه به کار برده شده است. فارغ از مبدأ تاریخی این مفهوم، تامین اجتماعی حمایتی است از اقشار مختلف جامعه در برابر خطرهای اجتماعی بیکاری، مرگ سرپرست خانواده پیری و از کار افتادگی از طریق کمک های اجتماعی و نیز بیمه های اجتماعی. بر اساس قانون تامین اجتماعی كارفرما موظف است كارگران و كارمندان خود را ازطريق سازمان تامين اجتماعي مورد حمايت بيمه اي قراردهد و كليه كساني كه با كارفرما رابطه حقوق بگيري دارند چنانچه خارج از برنامه استخدام كشوري و لشكري باشند مي بايست از اين نوع حمايت برخوردار شوند.
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید. این قانون مسئولیت ها و الزامات متعددی را برای کارفرمایان وضع نموده است که عدم آشنایی یا شناخت ناکافی نسبت به این قانون و حقوق حاصله از آن برای کارگران و کارمندان می تواند چالش هایی جدی برای کارفرمایان ایجاد نماید.
دوره آشنايي با قانون تأمين اجتماعي سعي دارد كارفرمايان را با كليات و ابعاد مختلف حقوقي و الزامات قانون تأمين اجتماعي، قوانين و مقررات ناظر بر رابطه كارفرمايان با سازمان تأمين اجتماعي، مزاياي تأمين اجتماعي براي كارفرمايان و تعهدات متقابل كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي آشنا كند. بر همین موسسه توسعه و آموزش فصل با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم آشنایی کارفرمایان با ابعاد مختلف قانون تامین اجتماعی و مقررات ناظر بر روابط فیمابین آن ها با کارگران و کارمندان، برنامه آموزشی بیمه و قانون تأمین اجتماعی را به شرح ذیل طراحی نموده است.

اهداف آموزشی:
در این برنامه آموزشی 16 ساعته، افراد جهت فراگيري مفاهيم تخصصي در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، علاوه بر آشنایی با قوانین حاکم در این حوزه تسلط کافی در مورد نکات مهمی از قبیل حسابرسی و حالتهای مختلف قوانین بیمه و تامین اجتماعی بر اساس قراردادها مختلف پیمانکاری و کارفرمایی پیدا خواهند کرد.

سرفصل های برنامه آموزشی:
سرفصل های این برنامه آموزشی در 16 ساعت و به شرح ذیل می باشد:
     - نکات مهم در حسابرسی تأمین اجتماعی از سازمان ها و شرکت ها
          - شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و جایگاه آن و تشکیلات اداری کشور
          - مشمولین قانون تأمین اجتماعی (حدود و ثغور گستره قانون در موسسات دولتی بر موسسات خاص، بخش خصوصی، شاغلین رسمی، حکمی، قراردادی، ساعتی و غیره)
          - غیر مشمولین (چه کسانی در صورت اشتغال در بخش خصوصی، مشمول کسر حق بیمه نیستند؟)
          - تفاوتهای قانونی و اجرایی بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با بازنشستگان تأمین اجتماعی و نحوه به کارگیری با آنها
          - بازرسی از دفاتر قانونی و علت و زمان و اولویت بندی آن
          - نحوه تشخیص حقوق، دستمزد، مزایا و سایر هزینه های مشمول بیمه
     - قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی (ضوابط اجرائی، مشکلات و راههای مقابله با آن)
          - دایره مشمول قانون تأمین اجتماعی (مشمولین و غیر مشمولین)
          - آیین نامه نحوه تنظیم فایل حقوق و مزایای کارکنان (حذف لیست های کاغذی)
          - ماده 38 قانون تأمین اجتماعی (باید های قانونی و نحوه اجرا)
          - قراردادهای پیمانکاری و نکات خاص مربوطه
          - ضرایب قراردادهای کلید در دست (PC یا EPC) با شرکتهای ملی گاز ایران، توانیر، شرکتها و برق منطقه ای، شرکتهای آب و فاضلاب و معافیت های بیمه ای در اینگونه قراردادها
          - قانون و ضوابط مربوط به جرائم عدم ارسال لیست و حق بیمه و ...
          - تشریح ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و کاربردهای آن
     - معافیت ها و مدیریت بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی (اثرات قانون برنامه پنجم توسعه و تغییرات و رویکردها)
          - تعریف بازنشستگی در قانون و انواع و حالات اجرائی بازنشستگی (بر اساس سن، سابقه، جنسیت و ...)
          - نحوه اشتغال بازنشستگان کشوری و لشکری و غیره در بخش خصوصی و ضوابط اجرایی قانونی آن
          - نحوه بکارگیری بازنشستگان تأمین اجتماعی (تکلیف قانون و نحوه اجرا)
          - تفکیک حالات بازنشستگی
          - شرایط و نحوه برخورداری از سایر تعهدات بلند مدت (از کار افتادگی و فوت)
     - حقوق کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی (توجیه مسائل حقوقی همراه با آخرین مصوبات و تغییرات)
          - بیمه های تأمین اجتماعی و دایره مشمول آنها
          - تکالیف کارفرمایان در قانون تأمین اجتماعی و قوانین مکمل
          - آیا کارفرما می تواند مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گیرد؟ (تشریح مستندات و نحوه اجرا)
          - تشریح ماده 90 قانون و نحوه اجرای آن (معاینات قبل از استخدام)
          - قانون دریافت جرائم و بخشودگی های قانونی و آیین نامه های آن
          - بررسی معافیت ها و چگونگی برخورداری از آنها
          - تکالیف کارفرمایان در قبال مراجع، نهادها و ارگان های رسمی کشور در قانون تأمین اجتماعی (موضوع ماده 37 قانون)
          - تکالیف کارفرمایان در قبال پیمانکاران (موضوع ماده 38 قانون)

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
    - مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا
    - مدیران عامل ، مدیران و کارشناسان منابع انسانی سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی  
    - کارفرمایان و صاحبان کسب و کار
    - متخصصین و فعالان حوزه های کسب و کارهای کوچک و متوسط
    - کارشناسان و مشاوران حوزه های توسعه کسب و کار و کارآفرینی
    - مدیران و کارکنان ارشد واحدهای اداری، مالی، حقوقی و قراردادها
    - حسابداران، مشاورین مالی و مدیران پشتیبانی
    - علاقمندان به آگاهی از قوانین، مقررات و امور مربوط به بیمه و تامین اجتماعی

آشنایی بیشتر با برنامه آموزشی
     زمان بندی: 16 ساعت در 2 جلسه (هر جلسه 8 ساعت)
     سرمایه گذاری (هر نفر): 480 هزار تومان برای هر نفر

    زمان برگزاری: برای اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری برنامه های آموزشی، به تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل مراجعه نمایید.

آشنایی با طراح، سخنران و مرّبی برنامه آموزشی

MrKashanchi.pngحمیدرضا کاشانچی، کارشناس ارشد تامین اجتماعی با 32 سال تجربه فعالیت عملی در ستاد سازمان تأمین اجتماعی کشور، مدرس و سخنران رویدادهای متمرکز بر حوزه های مختلف تامین اجتماعی و مولف جزوات و کتابچه های متععد تخصصی و آموزشی در این زمینه می باشد. از فعالیت های وی می توان به مشاور معاونت سازمان تامین اجتماعی در امور فنی و درآمد، معاون مدیر کل فنی سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل امور فنی بیمه شدگان، تدریس در دوره های آموزش قوانین تامین اجتماعی، ریاست اداره بررسی و احتساب سوابق، مشاور معاونت تامين اجتماعی در امور فني و درآمد، عضویت فعال در کميسيون هاي مجلس و دولت به عنوان نماینده سازمان تامين اجتماعي اشاره نمود.
استاد کاشانچی علاوه بر سوابق اجرایی و آموزشی در حوزه تامین اجتماعی، سابقه حضور در پنج دوره کنگره سالانه تأمین اجتماعی به عنوان هیأت علمی و داور، حضور در جلسات و کمیته های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA) در کشورهای مختلف به عنوان عضوی از گروه اعزامی و سابقه مشاوره در امور بیمه تأمین اجتماعی به مدیران ارشد وزارت راه و ادارات تابعه، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های خصوصی را دارا می باشد.

سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه می توانند جهت مشاوره، دریافت پروپوزال و اطلاع از شرایط ویژه سفارشی سازی آموزش بر اساس چالش های سازمانی با مرکز توسعه و آموزش فصل تماس بگیرند.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید.

تاریخ های برگزاری دوره آموزشی
ثبت نام در دوره های آموزشی

پرداخت آنلاین شهریه

تصاویر و مستندات دوره های آموزشی برگزار شده

مشاوره آموزشی
دوره های درون سازمانی

آدرس محل برگزاری دوره آموزشی

پرسش های متداول
پشتیبانی آنلاین روی تلفن همراه
فهرست دوره های آموزشی
فروشگاه آنلاین
صفحه رسمی در اینستاگرام