SPM.pngامروزه مدیریت پروژه از طرف اغلب سازمان ها به عنوان یکی از بهترین شیوه های تولید و تحویل محصولات و خدمات و بهبود در فرآیند سازمانی پذیرفته شده است. وجود سازمان هاي پروژه محور متعدد در حوزه های مختلف صنعت و تعريف ساليانه هزاران پروژه و طرح بزرگ و كوچك دليلي بر اهميت بالاي كسب و كارهاي پروژه اي در چرخه اقتصادي كشور مي باشد. براي اينكه سازمان های پروژه محور، علی الخصوص سازمان های در مقیاس بزرگ و متوسط بتوانند با موفقيت كامل يك پروژه را از فاز آغازين تا فاز پاياني و بر اساس محدوديت هاي تعريف شده هزينه، زمان و كيفيت و در قالب محدوده مشخص شده به انجام برسانند، مي بايست به يك نظام مديريت پروژه استاندارد، متعالی و بالغ مجهز باشند. پس به نوعي مي توان نتيجه گرفت كه موفقيت سازمان های پروژه محور در گرو مديريت كارآ و اثربخش سبد پروژه های سازمان (مجموعه پروژه ها و طرحهاي در دست اجرا) بوده و مديريت كارآ و اثربخش پروژه ها و طرحها نيز مستلزم طراحي و پياده سازي نظام مديريت پروژه سازمانی راهبردی و بهبود مستمر آن مي باشد.

مدیریت پروژه استراتژیک
مدیریت پروژه استراتژیک به عنوان یک حوزه میان رشته ای، رویکرد مدیریت استراتژیک را با نیازها و مناسبات خاص سازمان های پروژه محور پیوند می زند و دستیابی به اهداف راهبردی سازمان در قالب اجرای موفق پروژه ها و طرح ها را دنبال می نماید. این حوزه نه برای مدیران پروژه، بلکه برای مدیران ارشد و استراتژیست های سازمان حایز اهمیت بسیاری می باشد چرا که در یک سر طیف، علیرغم اجرای موفقیت آمیز پروژه ها امکان ورشستگی سازمان به واسطه عدم همخوانی و هماهنگی اقلام سبد پروژه (پورتفولیو سازمانی) با استراتژی کلان و رسالت آن موجود می باشد!
بر همین اساس مرکز توسعه و آموزش فصل با تمرکز بر مجموعه استانداردهای موسسه مدیریت پروژه آمریکا و بررسی چالش های راهبردی سازمان های پروژه محور اقدام به طراحی و ارائه برنامه آموزشی ویژه ای نموده است که توسعه دانش و بینش مدیران ارشد سازمان ها در حوزه مدیریت پروژه راهبردی یا SPM - Strategic Project Management را هدف قرار داده است.

portfoliovs.pngاستانداردهای موسسه مدیریت پروژه آمریکا
علاوه بر استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه آمریکا که متمرکز بر فرآیندهای مدیریت یک پروژه می باشد؛ این موسسه 3 استاندارد دیگر را به شرح ذیل منتشر نموده است که پا را از نیازمندی های مدیریتی یک پروژه فراتر می گذارند و دغدغه های پیش رو مدیران طرح، مدیران سبد پروژه و مدیران ارشد سازمان های پروژه محور را دنبال می نمایند:
      - استاندارد مدیریت طرح (The Standard for Program Management): این استاندارد ویژه مدیران میانی و ارشدی است که درگیر مدیریت همزمان چندین پروژه و در تلاش برای اداره اولویت های پروژه ها، تخصیص و تسهیم منابع میان آن ها و حل مشکلات و چالش های کلان سازمان های پروژه محور می باشند.
      - استاندارد مدیریت پورتفولیو (The Standard for Portfolio Management): اگر مدیریت پروژه و مدیریت طرح حوزه هایی متمرکز بر انجام دادن درست کارها در سازمان می باشند؛ مدیریت پورتفولیو بر انجام دادن کارهای درست تمرکز می کند. مدیریت پورتفولیو یا سبد پروژه تلاش دارد تا انتخابی صحیح از پروژه ها و طرح های منطبق بر نیازها، استراتژی و اولویت های سازمان را در اختیار شما قرار دهد. از این رو مدیران پورتفولیو تلاش می کنند تا با ایجاد سبدی از پروژه ها، طرح ها و سایر کارها در سازمان دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان را میسر سازند.
      - استاندارد مدل تعالی مدیریت پروژه سازمانی (OPM3 Standard): استاندارد OPM3 یک استاندارد منحصر به فرد و پویاست که در اواخر سال 2003 میلادی برای اولین بار انتشار یافت. استاندارد OPM3 ارائه دهنده مدل و ابزارهای ارزیابی تعالی سازمان در بکارگیری راهکارها و فرآیندهای برتر مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو می باشد و به عنوان مرجع ارزیابی درجه بلوغ مدیریت پروژه سازمانی بکار می رود.

آشنایی با برنامه آموزشی
رویکرد آموزشی مرکز توسعه و آموزش فصل مبتنی بر آموزش کاربردی مدیریت پروژه استراتژیک بر اساس استانداردهای موسسه مدیریت پروژه آمریکا (علی الخصوص استانداردهای مدیریت پورتفولیو و OPM3) می باشد که در سایت رسمی PMI با کد SEASONTD-AA16-OPM3W و تحت عنوان Strategic Project Management based on OPM3 ثبت شده است. این برنامه آموزشی در 16 ساعت، ارائه سرفصل های ذیل را در بر می گیرد:
    - مدیریت پروژه استراتژیک و مدیریت پروژه سازمانی
    - مدیریت پروژه
    - مدیریت طرح و برنامه
    - مدیریت پورتفولیو
    - مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (OPM3)
    - مفاهیم پایه
    - معرفی OPM3
    - حوزه های دانش OPM3
    - نحوه ارزیابی دقیق و رقیق
    - مدیریت و برنامه بهبود
    - نحوه ارزیابی مجدد
    - آشنایی با انواع ارزیابی
    - ارزیابی پروژه
    - ارزیابی طرح
    - ارزیابی پورتفولیو
    - تهیه گزارشات ارزیابی
    - تدوین برنامه بهبود

اهداف برنامه آموزشی
در این برنامه 16 ساعته سرکت کنندگان علاوه بر آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه استراتژیک، مدیریت پورتفولیو، مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی مهارت های ذیل را فرا خواهند گرفت:
      - استفاده از راهکارها و اصول مدیریت پروژه برای ایجاد پلی بین استراتژی سازمان و سبد پروژه ها
      - بهبود فرآیندهای سازمانی در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان
      - فهم راهکارهای برتر و تولید دانش جامع بر اساس بهترین راهکارهای مدیریت پروژه سازمانی
      - درک بهتر از ظرفیت های جاری و قابل ایجاد در مدیریت پروژه سازمانی
      - استفاده از ارزیابی های OPM3 با هدف بهبود نظام مدیریت پروژه سازمانی
برگزاری این برنامه آموزشی به سازمانهای ذیل توصیه می شود:
هدایت هماهنگ و یکپارچه حجم بالایی از فرآیندهای مرتبط با چندین پروژه  در قالب یک یا چند طرح، چالشی جدی در پیش روی هر سازمانی می باشد.

ساختار برنامه آموزشی:
   - زمان بندی: 16 ساعت در 2 جلسه (هر جلسه از ساعت 9:00 الی 17:00)
    - سرمایه گذاری (هر نفر): 450 هزار تومان
   - زمان برگزاری: برای اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری برنامه های آموزشی و گزینه های ویژه تخفیفاتی، به تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل مراجعه نمایید.

برگزاری این برنامه به:
هلدینگ ها و سازمان های کارفرمایی یا پیمانکاری دارای طرح  های عظیم و مگا پروژه های  که می خواهند مدیران ارشد و راهبردی خود را برای برنامه ریزی و کنترل استراتژی های سازمانی و مدیریت هر چه اثربخش تر طرح ها و پروژه های چندگانه آماده نمایند، توصیه می شود.

مزایا برای سازمان های مشارکت کننده
      -  انطباق سبد پروژه ها با اهداف استراتژیک سازمان
      -  بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو در سازمان
      -  قرارگرفتن در مسیر ارزیابی و بهبود بلوغ مدیریت پروژه سازمانی
      -  همکاری بیشتر میان واحد ها و هماهنگی بین بخشی در سازمان
      -  ایجاد فصل مشترک بین برنامه یزی استراتژیک و مدیریت پروژه
      -  افزایش نرخ تکمیل موفقیت آمیز طرح ها و پروژه ها

آشنایی با مدرس و طراح برنامه آموزشی 

مهندس علی فروزش، مشاور رسمی مدیریت پروژه سازمانی از PMIمهندس علی فروزش، دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار و دارای مدارک بین المللی متعددی از جمله مشاور رسمی مدیریت پروژه سازمانی (OPM3 CC) از PMI، مدیریت پورتفولیو (PfMP) از PMI، مدیریت سبد پروژه (از IBM)، مدرک PMP، مدرک PBA، مدرک ACP (مدیریت پروژه چابک) از PMI، مهندسی نرم افزار (RUP2007) و مدرک بین المللی ®ITIL (مدرک رسمی Exin) می باشد. وی با بیش از 12 سال سابقه فعالیت مشاوره ای، اجرایی و آموزشی در زمینه مدیریت پروژه در صنایع مختلفی مانند تلکام، فناوری اطلاعات، نفت، گاز، پتروشیمی و ساخت، یکی از 70 مشاور بین المللی مورد تایید موسسه مدیریت پروژه آمریکا در حوزه مدیریت پروژه سازمانی می باشد. مهندس فروزش نویسنده کتاب مدیریت پروژه چابک و از اعضای تیم تدوین استاندارد OPM3 (ویرایش 2013) و افزونه نرم افزار استاندارد PMBOK Guide می باشد. مهندس فروزش از سال 1390 و همگام با توسعه خدمات آمادگی آزمون های بین المللی مدیریت پروژه در موسسه توسعه و آموزش فصل همکاری خود را با این مجموعه آغاز نمود و تا کنون با طراحی چندین دوره و کارگاه؛ در بیش از یکصد رویداد آموزشی تدریس نموده است.

سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه آموزشی می توانند جهت مشاوره، دریافت پروپوزال و اطلاع از شرایط ویژه سفارشی سازی آموزش بر اساس چالش های سازمانی با موسسه توسعه و آموزش فصل تماس بگیرند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید.

تاریخ های برگزاری دوره آموزشی
ثبت نام در دوره های آموزشی

پرداخت آنلاین شهریه

تصاویر و مستندات دوره های آموزشی برگزار شده

مشاوره آموزشی
دوره های درون سازمانی

آدرس محل برگزاری دوره آموزشی

پرسش های متداول
پشتیبانی آنلاین روی تلفن همراه
فهرست دوره های آموزشی
فروشگاه آنلاین
صفحه رسمی در اینستاگرام