مقاله ها

در این بخش، اطلاعات مرتبط با کارشناسان و مدیرانی که با  تلاش و برنامه ریزی خود در کنار بهره مندی از خدمات آموزشی مرکز توسعه و آموزش فصل در حوزه مدارک حرفه ای، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی شده اند؛ معرفی می گردند. اطلاعات مرتبط با گواهینامه افرادی که مدارک حرفه ای ®PMI را اخذ نموده اند، از طریق وب سایت زیر قابل استعلام می باشد:

PMIDatabase.png

شما هم می توانید به دارندگان مدارک حرفه ای مدیریت پروژه بپیوندید! اگر علاقه مندید سری به این صفحه بزنید! اگر هنوز اطلاعات کافی در خصوص مدارک حرفه ای مدیریت پروژه ندارید، در این بخش می توانید اطلاعات کاملی در خصوص معتبرترین مدرک حرفه ای مدیریت پروژه (®PMP) بدست آورید! مطالعه این صفحه نیز برای متخصصینی که به تازگی قصد دنبال کردن مدیریت پروژه به عنوان یک حرفه را دارند، توصیه می شود.