مقاله ها

چارت سازمانی فصل رایانه در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتریان طراحی و مهندسی شده است.

OrgChart.png

شرح وظایف واحدهای سازمانی

دفتر مدیریت پروژه:

 • - مدیریت سبد پروژه ها در انطباق با برنامه استراتژیک و منابع سازمان
 • - نظارت بر پیشرفت پروژه ها و حمایت از بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه چابک

مرکز توسعه و آموزش:

 • - آموزش حرفه ای در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت فرآیند و فناوری اطلاعات
 • - خدمات توسعه سازمانی (مشاوره و اجرا در حوزه مدیریت پروژه، فرآیند و تعالی سازمانی)

واحد نرم افزار:

 • - طراحي، برنامه سازي، نصب، راه اندازي و استقرار نرم افزارهاي كاربردي و بانك هاي اطلاعاتي
 • - تولید راهکارهای نرم افزاری سفارشی و کنترل کیفی و تست محصولات نرم افزاری

واحد سیستم ها و روش ها:

 • - بهبود و توسعه فنی و کاربردی بسته هاي نرم افزاري

واحد بازاریابی:

 • - بازاريابي و شناسايي فرصت هاي بالقوه در بازار
 • - مدیریت فرآیند فروش، رسيدگي به فرآيندهاي اداري، قراردادها و مکاتبات
 • - پشتیبانی نرم افزار و خدمات پس از فروش

واحد اداري و مالی:

 • - مدیریت امور مالی، قراردادی و پرسنلی


برای کسب آگاهی بیشتر در خصوص چارت سازمانی، پروفایل فصل رایانه را از اینجا دریافت نمایید.