LessonsLearned.pngچرا یک اشتباه بارها و بارها در پروژه ها و فعالیت یک سازمان تکرار و دوباره تکرار می شود؟ چرا دستاوردهای موفق و ارزشمند دست اندرکاران پروژه ها و فعالیت های سازمان، به باد فراموشی سپرده می شوند و در قالب فرآیندهای الزامی و راهکارهای موفق سازمان تثبیت نمی گردند؟! یادگیری و آموختن جوهر پیشرفت است و سازمانی که نخواهد از تجربیات موفق و ناموفق خود درس های بیاموزید، در بلند مدت محکوم به شکست خواهد بود.
درس آموخته ها (Lessons Learned) چکیده تجربیات یک پروژه می باشند که باید در پروژه های آتی به صورت پویا به کار گرفته شوند و مد نظر قرار گیرند. از یک نگاه ساده و کاربردی تر، درس آموخته را می توان دانش کسب شده از تجربه دانست. این دانش تاثیر بسزایی بر عملکرد آینده خواهد داشت و اگر بدرستی شناسایی، ثبت و بکار گرفته شود، موفقیت ها را بیشینه و ناکامی ها رو کمینه می نماید.
برای آموختن از درس های گذشته و تولید دانش از تجربیات، سازمان ها نیاز به سیستم (نظام) مشخص دارند. این سیستم شامل مجموعه ای از روش ها و فرآیندهایی است که سازمان را قادر می سازد درس ها و تجارب خود را کشف، شناسایی، ارزیابی، طبقه بندی، ثبت، مستندسازی، نگهداری، بازیابی و بکارگیری نماید.
موسسه توسعه و آموزش فصل خدمات ویژه ای را به سازمان های علاقه مند به سرمایه گذاری در مدیریت درس آموخته ها پیشنهاد می نماید. این خدمات که بر اساس آخرین مدل ها و فرآیندهای روز جهان در این حوزه تدوین گردیده اند، بر اساس نیازها و فرهنگ سازمانی های ایرانی سفارشی گردیده اند و می توانند بهترین نتایج را در اختیار سازمان های مشتاق به آموختن از تجارب گذشته شان قرار دهند.
ارزیابی وضعیت فعلی یادگیری در سازمان، طراحی و تدوین فرآیندها و گردش کاری ها، ثبت و مستندسازی درس آموخته های پروژه های جاری و گذشته سازمان، تجزیه و تحلیل درس آموخته ها و تولید دانش سازمانی با استفاده از بروزترین ابزارهای مدیریت دانش محورهای اصلی خدمات موسسه فصل در این حوزه را تشکیل می دهند.

در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی بیشتر و آشنایی با خدمات مذکور، دریافت مستندات تکمیلی، برگزاری جلسه معارفه و تبادل درخواست ها با ما تماس بگیرید یا فرم درخواست خدمات را تکمیل نمایید.