خواهشمند است جهت عضویت در سامانه خبرنامه پیامکی مرکز توسعه و آموزش فصل، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. اعضای سامانه پیامکی از مزایای تخفیف ثبت نام در برنامه های آموزشی و اطلاع از گزینه های ویژه خدماتی برخوردار می شوند.
شماره تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
اخبار پیامکی مورد نظر
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر