فرم درخواست خدمات
 1. ابتدا نوع خدمات درخواستی خود را مشخص نمایید. انتخاب بیش از یک مورد مجاز می باشد.
 2. نوع خدمات مورد درخواست:(*)  ورودی نامعتبر
 3. خواهشمند است بر اساس نوع خدمات درخواستی انتخاب شده، جهت دریافت پیشنهادی متناسب با نیازمندیهای موجود و تسریع در روند آماده سازی پیشنهاد ادامه فرم را تکمیل نمایید. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده اند الزامی می باشد. در صورت تمایل هرگونه مدارک و مستندات تکمیلی را پیوست کنید. در صورت بروز هرگونه سؤال یا ابهام در هر یک از مراحل تکمیل فرم با ما تماس بگیرید.
 4. نام سازمان یا شرکت(*)
  لطفاً نام سازمان درخواست کننده را وارد نمایید.
 5. نام درخواست کننده (*)
 6. پپست سازمانی درخواست کننده(*)
 7. تلفن تماس ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 8. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 9. وب سایت
  با http:// وارد نمایید.
 10. E-mail(*)
  Invalid email address.
 11. عنوان نیازمندی یا خدمات مورد نیاز:(*)
  ورودی نامعتبر
 12. شرح درخواست و محدوده خدمات مورد نیاز (اطلاعات کامل از درخواست یا نیازمندی موجود):
  ورودی نامعتبر
 13. پیشینه نیازمندی (نحوه شکل گیری نیازمندی در سازمان):
  ورودی نامعتبر
 14. زمان و مکان درخواستی جهت دریافت خدمات:
  ورودی نامعتبر
 15. پیش بینی طول مدّت زمان دریافت خدمات:
  ورودی نامعتبر
 16. آخرین فرصت (موعد) ارائه پیشنهاد:
  ورودی نامعتبر
 17. زمان تقریبی مورد نیاز جهت بررسی پیشنهاد و ارائه نتیجه نهایی:
  ورودی نامعتبر
 18. نحوه دریافت پیشنهاد(*)


  ورودی نامعتبر
 19. نیازمندیهای اطلاعاتی در خصوص پیشنهاد درخواستی:

  ورودی نامعتبر
 20. سایر اطلاعات تماس (نمابر، آدرس)
  ورودی نامعتبر

 21.   بازآوریورودی نامعتبر
 22.