خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

در این بخش می توانید گزیده ای از تصاویر مرتبط با برخی از رویدادهای پیشین (از نیمه دوم سال 1390 تا امروز) موسسه توسعه و آموزش فصل را مشاهده نمایید.

به علت برخی محدودیت ها امکان انتشار تصاویر تعدادی از دوره های درون سازمانی وجود ندارد.

1396Pix.png1395Pix.png1394Pix.png1393Pix.png

 

1392Pix.png1391Pix.png1390Pix.png