در صورت تمایل به تدریس در کارگاه های آموزشی، رزومه و مشخصات برنامه های آموزشی خود را به پست الکترونیک info[at]seasontd.ir ارسال نمایند.

 

JoinTD.png