خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید
فیلتر
نمایش # 
عنوان
اردوی فشرده آمادگی آزمون PMP
بسته آموزشی صنایع بالادستی
دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی
دوره بازاریابی رویداد محور
دوره بررسی مسئولیت های مهندسین مشاور
دوره بررسی و تنظیم صورت وضعیت
دوره بیمه و قانون تأمین اجتماعی
دوره تحلیل قراردادهای پیمانکاری در رویه قضایی
دوره تخصصی برندینگ
دوره حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه
دوره حقوق كسب و كار
دوره حقوق کارآفرینی و توسعه کسب و کار
دوره حقوق مهندسی (ساخت)
دوره سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
دوره فروش موثر
دوره مبارزه با پول شویی
دوره مبانی مدل کسب و کار
دوره مبانی مدیریت پروژه
دوره مدیریت ارتباط با مشتری
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی
دوره مدیریت مواد و کالای پروژه
دوره مدیریت هزینه پروژه
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها
قراردادهای IPC
كارگاه حقوقي Claim
كارگاه فرآیندی Claim
كارگاه مدیریت ادعا در پروژه های ساخت
کارگاه آموزشی طراحی کسب و کار
کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های EPC
کارگاه ارزیابی اقتصادی پروژه ها در COMFAR
کارگاه بازاریابی در رسانه های اجتماعی
کارگاه پیش نمونه سازی
کارگاه تجاری سازی با Business Plan
کارگاه تحلیل شرایط عمومی و خصوصی پیمان
کارگاه تحلیلگری (آنالیز) کسب و کار
کارگاه تخصصی کالاشناسی (تجهیزات و ادوات فرآیندی) در پروژه های EPC
کارگاه حرفه ای زمانبندی پروژه
کارگاه حرفه ای متره و برآورد
کارگاه حسابداری (مالیات و بیمه) پیمانکاری
کارگاه راه اندازی کسب و کار اینترنتی
کارگاه عملی قراردادنویسی
کارگاه عملی مدیریت سبد پروژه ها
کارگاه عملی مدیریت طرح
کارگاه فشرده فیدیک
کارگاه قراردادهای فیدیک
کارگاه کاربردی Primavera P6
کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات
کارگاه کاربردی برگزاری مناقصات
کارگاه کاربردی مدیریت بازاریابی
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه
کارگاه کاربردی مشتری مداری
کارگاه کنترل مواد در سایت پروژه
کارگاه مدیریت استراتژیک
کارگاه مدیریت انبار پروژه
کارگاه مدیریت پروژه چابک
کارگاه مدیریت پروژه در صنایع بالادستی نفت و گاز
کارگاه مدیریت خدمات به مشتری
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها
کارگاه مدیریت ریسک
کارگاه مدیریت و کارآفرینی (Mini-MBA)
کارگاه مذاکرات حقوقی
کارگاه مذاکرات کسب و کار
کارگاه های خلاقیت و نوآوری
کارگاه های مدیریت مواد و کالای پروژه
کارگاه ویدیو مارکتینگ (بازاریابی ویدیویی)