خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

conengres.pngبر اساس تعریف رسمی فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور، یک مهندس مشاور به مهندس خبره، متخصص و دارای صلاحیتی اطلاق می گردد که به صورت مستقل یا به عنوان عضوی از یک دفتر مهندسی نسبت به تامین خدمات مشاوره اقدام می نماید. به عبارت ساده تر، مهندسی که مشاوره می دهد را مهندس مشاور می نامند. متمرکز بر صنعت احداث و ساخت و بر اساس رهنمودهای این فدراسیون بین المللی؛ خدمات جامع حرفه ای قابل ارائه توسط یک مهندس مشاور مواردی مانند بازرسی و نظارت، گزارش دهی، طراحی تفصیلی، تهیه مدارک پیمان و هماهنگی های قراردادها، خدمات حین ساخت و تحویل خروجی های پروژه را در بر می گیرد. ارائه خدمات صادقانه و مبتنی بر وفاداری به افرادی که به مهندس مشاور اعتماد کرده اند از اصلی ترین مسئولیت های مهندس مشاور به شمار می رود و در نهایت جبران خدمات وی می بایست صرفاً از سوی کارفرمای مربوطه صورت پذیرد.
بدست آوردن درک صحیح و مناسبی از نقش مهندس مشاور، مسئولیت ها و نحوه تعامل وی با ارکان پروژه و فرآیندهای مربوط به آن  بر اساس انواع قراردادها می تواند کمک شایانی به توسعه خدمات مهندسان مشاور و بهبود کسب و کارهای مبتنی بر مشاوره مهندسی نماید و به نظارت هر چه دقیق تر بر تعریف، پیشرفت و اختتام پروژه های عمرانی منجر گردد. بر همین اساس موسسه توسعه و آموزش فصل مشارکت در برنامه آموزشی "مسئولیت های مهندسین ناظر و مشاور در پروژه های عمرانی" را به دست اندرکاران و ارکان پروژه های صنعت ساخت و احداث پیشنهاد می نماید.

اهداف آموزشی:
    - آشنایی کارشناسان کارفرما به وظایف ونکات پروژه در حیطه مسئولیت های مهندسان مشاور
    - آشنایی مهندسین ناظر شاغل در دستگاه های اجرایی در خصوص نظارت بر پروژه ها
    - آشنایی مهندسین ناظر شاغل در شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران دارای رتبه
    - آشنایی سرپرستان کارگاه ها و رئیس کارگاه های شرکت های پیمانکاری
    - آشنایی کارشناسان واحد های حقوقی در دستگاههای اجرایی

سرفصل های برنامه آموزشی:
    - مراحل سه گانه پروژه
    - بررسی فاز یک، دو  و سه در پروژه ها
    - وظایف کارفرمایان در فاز 1، 2 و 3 پروژه
    - اقدامات مهندس مشاور در فاز 1، 2 و 3
    - وظایف مهندس مشاور در فاز 3
    - انواع قرارداد ها عمرانی (قرارداد های فهرستی/ سرجمع / Lump sum/امانی/ کنتراتی/ BOT)
    - انواع قراردادها در پروژه های (EPC) و روش های پرداخت
    - مسئولیت های کارفرما در شرایط عمومی پیمان
    - بررسی نظام پرداخت ها در پروژه های عمرانی
    - تحویل ها در پروژه های عمرانی

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
    - مدیران و کارشناسان حقوقی، قراردادی و ادعا
    - مدیران و کارشناسان قراردادها، تدارکات و مهندسی
    - مديران ارشد پروژه، مهندسین پروژه و سرپرستان کارگاه های عمرانی
    - مشاوران حقوقي و كارشناسان قراردادهاي صنعتي و عمرانی

 آشنایی بیشتر با برنامه آموزشی
     زمان بندی: 24 ساعت در 3 جلسه (هر جلسه 8 ساعت)
     سرمایه گذاری (هر نفر): 760 هزار تومان برای هر نفر

    زمان برگزاری: برای اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری برنامه های آموزشی، به تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل مراجعه نمایید.

آشنایی با طراح، سخنران و مرّبی برنامه آموزشی

مMrMoeinpour.pngهندس بهمن معین پور دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، کارشناسی مهندسی عمران و دانشجوی دوره دکترای استراتژی کسب و کار می باشد. بیش از بیست سال سابقه کار در دستگاههای دولتی و مشاورین و شرکت های پیمانکاری و بیش از دوازده سال تدریس در دستگاههای اجرایی و دانشگاهها و مراکز و بنگاههای اقتصادی وی را تبدیل به یکی از خبرگان حوزه مدیریت حقوقی و قراردادها نموده است. مهندس معین پور به عنوان رییس نظام مهندسی ساختمان شهرستان قائم شهر سابقه عضویت در هیئت رییسه گروه های تخصصی عمران کشور، نایب ریاست گروه تخصصی عمران استان مازندران، عضویت در کمیته پیمان و قراردادهای استانداری مازندران و عضویت در شورای فنی استانداری مازندران را در کارنامه خود ثبت و ضمن چاپ مقاله های متعدد در مجلات تخصصی، بیش از ده عنوان برنامه آموزشی را طراحی و در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی ارائه نموده است.

سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه می توانند جهت مشاوره، دریافت پروپوزال و اطلاع از شرایط ویژه سفارشی سازی آموزش بر اساس چالش های سازمانی با مرکز توسعه و آموزش فصل تماس بگیرند.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید.