خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

IdeaHunter.pngخلاقيت، نوآوري و کارآفريني سه مفهوم کلیدی و تاثیرگذار بر حرکت کلیه اجزا و ارکان نظام های اقتصادی پایدار، رو به رشد و در حال توسعه می باشند که متاسفانه آنچنان که باید و شاید به آن ها پرداخته نشده است یا به نوعی مفاهیمی ابتدایی و کم اهیمت شمرده می شوند. به عنوان نمونه بسیاری از مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف کسب و کار هنوز تعریف دقیق و صحیحی از همین سه واژه در اختیار ندارند. خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید. به پیاده ساختن ایده ناشی از خلاقیت که به صورت یک محصول یا خدمت تازه ارائه شود، نوآوری می گویند و در نهایت كارآفريني (Entrepreneurship) باعث ايجاد ارزش افزوده اقتصادی از طريق بکارگیری نوآوري است.
موسسه توسعه و آموزش فصل با هدف به اشتراک گذاری رهیافتی برای حرکت سازمان های به سوي نوآوري سازماني (Organizational Innovation) و توسعه فرهنگ، تفکر و تکنیک های خلاقیت در راستای کارآفرینی، کارگاه های آموزشی خلاقیت و نوآوری را به شرح ذیل و با همکاری یکی از متخصصان مجرب و کارآزموده این حوزه طراحی نموده است.

سرفصل های کارگاه آموزشی:
مجموعه کارگاه های خلاقیت و نوآوری افراد را با مفاهیم مهم و تاثیرات شگرف نوآوری و خلاقیت آشنا می نماید و مقدمه پیشرفت شخصی و رشد سازمانی آن ها رو فراهم می آورد. کلیه کارگاه های آموزشی ذیل به صورت کاملاً عملی و در قالب شبیه سازی، کار گروهی و کارگاهی برگزار می شوند تا مفاهیم و تکنیک ها در طول هر کارگاه توسط مشارکت کنندگان بارها و بارها تمرین و تکرار شود و توانمندسازی عینی افراد در طول هر جلسه صورت پذیرد. مشخصات ماژول های این بسته آموزشی به شرح ذیل می باشند:
ماژول 1: دوره اصول و مبانی خلق ایده؛ مدّت: 4 ساعت (کارگاهی برای آشنایی با مفاهیم پایه ای ایده و تکنیک های خلق آن)
       - خلق ایده در فضای کار گروهی
       - شناسایی توانایی ها و استعدادهای فردی
       - شناسایی ایده های پوچ
       - روش های ساده تجاری سازی ایده
       - ایجاد جریان دائمی ایده
       - معرفی نظریه های مهم و روانشناسی ایده
       - معرفی تکنیک های خلق ایده (تکنیک مگا ایده، تکنیک ایده آل، تکنیک مورفو، تکنیک کلمات اتفاقی، تکنیک دلفی و بیش از 10 تکنیک دیگر)

ماژول 2: کارگاه ایده یابی؛ مدّت: 4 ساعت (کارگاه عملی و با مشارکت افراد سازمان برای خلق صدها ایده در راستای حل مسائل سازمان)
       - حداکثر مشارکت کارکنان
       - بررسی و حل مسائل کلیدی سازمان در کارگاه
       - خلق صدها(هزاران) ایده در فضای کارگاه
       - شناسایی فرصت های پیش روی سازمان
       - تعریف و بازتعریف پروژه های سازمان
       - مفهوم آفرینی و گشودن گره های فکری
       - انتخاب بهترین راه کارها
       - زمینه بروز مسیرها و اهداف جدید

ماژول 3: کارگاه مبانی خلاقیت؛ مدّت: 4 ساعت (کارگاهی برای آشنایی با مبانی خلاقیت فردی و تکنیک های افزایش آن)
       - تکیه بر بروز خلاقیت در فضای کار گروهی
       - رفع موانع خلاقیت
       - آشنایی با عملکرد ذهن
       - فعالیت عملی جهت افزایش خلاقیت

ماژول 4: کارگاه تفکر جانبی؛ مدّت: 4 ساعت (کارگاهی برای متفاوت اندیشیدن، خلاق بودن و رسیدن به ذهنی باز در جهان امروز)
       - ساختار شکنی قالب های ذهنی
       - مفهوم آفرینی و خلق ایده های نوآورانه
       - بروز خلاقیت و خلق ایده در فضای کار گروهی
       - حصول راه حل های متعدد در بررسی مسائل
       - کاهش چشم گیر زمان در تصمیم گیری
       - افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری
       - آشنایی با مفاهیم عمیق تفکر جانبی
       - معرفی ابزارهای تفکر جانبی (تکنیک قلب، تکنیک حرکت، تکنیک انگیزه، تکنیک قضاوت و چندین تکنیک موثر دیگر)

ماژول 5: کارگاه نوآورسازي سازمان (پیاده سازی نوآوری در سازمان)؛ مدّت: 8 ساعت (فرآیند انتقال ساختار جاری سازمان به ساختار نوآورانه با هدف حداکثر سازی مشارکت کارکنان در خلق راه کارها و ایده های نو)
       - حرکت به سمت سازمان خلاق و نوآور
       - حداکثر سازی مشارکت کارکنان در حل مسائل
       - ایجاد جریان دائمی بروز نوآوری و خلق ایده
       - ساختارشکنی سازمانی
       - بازتعریف فرهنگ سازمان (مبتنی بر رویکرد نوآورانه)
       - بازتعریف ساختار سازمان (مبتنی بر رویکرد نوآورانه)
       - افزایش تعهد سازمانی کارکنان
       - پیاده سازی ابزارهای اجرای دقیق استراتژی
       - طراحی و پیاده سازی ابزارهای خلق ایده
       - پیاده سازی ابزار ثبت ایده های سازمانی

ماژول 6: کارگاه تکنيک‌ هاي شکار ايده‌؛ مدّت: 8 ساعت (راهنمايي ايده‌آل براي رسيدن به ذهني باز در دنیای رقابت کسب و کارها)
       - مباني خلاقيت و ايده‌
       - رابطه قالب‌هاي ذهني، عملکرد ذهن و خلاقيت
       - تفکر جانبي
       - روش‌‌ها و تکنيک‌هاي‌ مختلف توليد ايده (متناسب با سازمان برگزارکننده کارگاه)
       - انجام تمرينات عملي
       - برخي از مهمترين نظريه‌ها و تکنيک‌هاي روانشناسي جهت افزايش سطح خلاقيت

ماژول 7: کارگاه نوآوری باز (Open Innovation)‌؛ مدّت: 4 ساعت (برای نوآور بودن باید در نوآوری نوآوری کرد و این اولین گام در نوآوری باز است!)
       - ضرورت نوآوری
       - پارادایم نوآوری بسته
       - منطق نوآوری بسته
       - عوامل شکست نوآوری بسته
       - پارادایم نوآوری باز
       - مقایسه نوآوری باز و بسته
       - اهمیت نوآوری باز
       - شیوه گذار از نوآوری بسته به باز
       - مدل کسب و کار نوآوری باز

ماژول 8: کارگاه مبانی گیمیفیکیشن یا بازی آفرینی (Gamification)‌؛ مدّت: 4 ساعت (با رویکردهای گیمیفیکیشن، کسب و کار و برند خود را در صدر رقابت جایگاه یابی کنید!)
       - اهمیت و جایگاه بازی در زندگی
       - نقش بازی آفرینی در زمینه های تجاری
       - نقش بازی آفرینی در زمینه های آموزشی
       - انگیزه های انسانی در بازی آفرینی
       - ساختار بازی آفرینی
       - تکنیک های بازی آفرینی
       - نکات قابل توجه در طراحی بازی
       - ایجاد بازی مطابق فعالیت سازمان

مشارکت در این برنامه آموزشی به تمامی افراد و گروه ها (با هر نوع تخصص و فعال در هر زمینه) توصیه می شود!


اهداف برنامه آموزشی:
     - به اشتراک گذاری رهیافتی برای حرکت سازمان های به سوي نوآوري سازماني (Organizational Innovation)
     -  توسعه فرهنگ، تفکر و تکنیک های خلاقیت در راستای کارآفرینی
     - آشنا نمودن افراد با مفاهیم مهم و تاثیرات شگرف نوآوری و خلاقیت
     - بسترسازی برای پیشرفت شخصی و رشد سازمانی مشارکت کنندگان

ساختار کارگاه آموزشی:

        زمان بندی: متناسب با ماژول های مورد نظر در 4 یا 8 ساعت
        سرمایه گذاری (هر نفر): 160 هزار تومان برای ماژول های 4 ساعته و 275 هزار تومان برای ماژول های 8 ساعته
       زمان برگزاری: برای اطلاع از نزدیک ترین تاریخ برگزاری برنامه های آموزشی و گزینه های ویژه تخفیفاتی، به تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل مراجعه نمایید.

 آشنایی با طراح، سخنران و مرّبی برنامه آموزشی
م
MrHoushyariهندس هومن هوشیاری دانش آموخته مهندسی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی، مربی، نویسنده، مترجم و مشاور حوزه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری می باشد. هوشیاری را می توان اولین شکارچی ایده در ایران و مبدع رهیافت های آموزشی شکار ایده دانست. هر چند وی از حدود یک دهه پیش در زمینه های آموزش، فناوری اطلاعات، طراحی فرآیندهای سازمانی و تدوین استراتژی سوابق مدیریتی و کارشناسی متعددی را در سازمان های مختلف تجربه نموده بود، اما از سال 92 به صورت رسمی فعالیت حرفه ای خود در زمینه های مربیگری خلاقیت و ایده یابی آغاز نمود و با پایه گذار وب سایت و ترجمه کتابی با عنوان شکارچی ایده (Idea Hunter) موقعیت خود را به عنوان یکی از متخصصان این حوزه تثبیت نمود. علاوه بر آموزش و مربیگری، مجموعه خدمات ارائه شده توسط وی به سازمان ها شامل موارد ذیل می باشد:
     - پياده‌ سازي جريان نوآوري در سازمان (نوآورسازي سازمان)
     - برگزاري کارگاه های آموزشي مباني خلاقيت و ایده یابی
     - برگزاري کارگاه حل مسائل و معضلات سازمان (کارگاه ايده‌يابي)

سازمان های علاقه مند به برگزاری درون سازمانی این برنامه می توانند جهت مشاوره، دریافت پروپوزال و اطلاع از شرایط ویژه سفارشی سازی دوره بر اساس چالش های سازمانی با موسسه توسعه و آموزش فصل تماس بگیرند.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید.