خطا
 • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید
فرم درخواست خدمات
 1. ابتدا نوع خدمات درخواستی خود را مشخص نمایید. انتخاب بیش از یک مورد مجاز می باشد.
 2. نوع خدمات مورد درخواست:(*)  ورودی نامعتبر
 3. خواهشمند است بر اساس نوع خدمات درخواستی انتخاب شده، جهت دریافت پیشنهادی متناسب با نیازمندیهای موجود و تسریع در روند آماده سازی پیشنهاد ادامه فرم را تکمیل نمایید. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده اند الزامی می باشد. در صورت تمایل هرگونه مدارک و مستندات تکمیلی را پیوست کنید. در صورت بروز هرگونه سؤال یا ابهام در هر یک از مراحل تکمیل فرم با ما تماس بگیرید.
 4. نام سازمان یا شرکت(*)
  لطفاً نام سازمان درخواست کننده را وارد نمایید.
 5. نام درخواست کننده (*)
 6. پپست سازمانی درخواست کننده(*)
 7. تلفن تماس ثابت(*)
  ورودی نامعتبر
 8. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 9. وب سایت
  با http:// وارد نمایید.
 10. E-mail(*)
  Invalid email address.
 11. عنوان نیازمندی یا خدمات مورد نیاز:(*)
  ورودی نامعتبر
 12. شرح درخواست و محدوده خدمات مورد نیاز (اطلاعات کامل از درخواست یا نیازمندی موجود):
  ورودی نامعتبر
 13. پیشینه نیازمندی (نحوه شکل گیری نیازمندی در سازمان):
  ورودی نامعتبر
 14. زمان و مکان درخواستی جهت دریافت خدمات:
  ورودی نامعتبر
 15. پیش بینی طول مدّت زمان دریافت خدمات:
  ورودی نامعتبر
 16. آخرین فرصت (موعد) ارائه پیشنهاد:
  ورودی نامعتبر
 17. زمان تقریبی مورد نیاز جهت بررسی پیشنهاد و ارائه نتیجه نهایی:
  ورودی نامعتبر
 18. نحوه دریافت پیشنهاد(*)


  ورودی نامعتبر
 19. نیازمندیهای اطلاعاتی در خصوص پیشنهاد درخواستی:

  ورودی نامعتبر
 20. سایر اطلاعات تماس (نمابر، آدرس)
  ورودی نامعتبر

 21.   بازآوریورودی نامعتبر
 22.